Počet chovných klisen se stabilizuje

Hospodářská krize, odstartovaná pádem Lehman Brothers, se výrazně podepsala i na chovu anglického plnokrevníka. Kvůli ní klesly stavy chovných klisen takřka po celém světě, a jak jsme uvedli před třemi lety na základě dat IFHA, činil tento pokles zhruba 30%. Jak se početní stavy chovných klisen vyvíjejí nyní?

foto Blacktypepedigree

Pro odpověď na tuto otázku jsme se opět obrátili na International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) a její každoročně vydávanou Annual Report. Ta bývá pravidelně publikována s daty z předešlého roku u příležitosti každoročního zasedání počátkem října v Paříži. Letos byla vydána až na sklonku roku a zachycuje data z roku 2015 tak, jak je IFHA sdělili její členové.

V následující tabulce najdete z aktuální Annual Report převzatá data z let 2015 a 2014, k nimž jsme doplnili i výsledky z roku 2007, jak je tehdy publikovala Annual Report 2007 a které umožňují srovnání s předkrizovou úrovní. Už první pohled ukazuje, že početních stavů z roku 2007 stále nebylo dosaženo a podíváme-li se na globální vývoj v posledních 3 letech, nezdá se moc pravděpodobné, že by k návratu k těmto stavům globální vývoj směřoval. Trochu jiný pohled dávají výsledky u největších producentů plnokrevníka. V USA sice bylo v roce 2015 o více jak 35% chovných klisen méně, než v roce 2007, meziročně ale jejich počet vzrostl, byť oproti roku 2014 jen o 0,6%. Nicméně podobný vývoj sledujeme u většiny největších producentů s výjimkou Austrálie, kde i oproti roku 2014 byl v roce 2015 nižší počet matek. V Irsku, která bylo krizí postiženo nejvíce, stoupl mezi lety 2014 a 2015 počet klisen o 7,6%, ve Velké Británii o 6,1%. Počet klisen vzrostl i v Argentině, jediné velké zemi, kde bylo v roce 2015 více chovných klisen než v předkrizovém roce 2007. Rychle se zotavuje jihoafrický chov, kde mezi lety 2014 a 2015 přibylo téměř čtvrtina matek.

Vývoj počtu chovných klisen u největších producentů plnokrevníka je ale až na pár výjimek vesměs podobný - charakterizuje jej velký pokles v důsledku hospodářské krize a postupné ožívání, byť stále vesměs velmi vzdálené předkrizovým hodnotám. Země se zázemím silného sázkového provozu postaveném na totalizátoru, jako Francie a Japonsko, postihl menší pokles než země jako Velká Británie a Irsko, kde už před krizí se začaly objevovat známky nadprodukce a jejichž způsob financování dostihů není tak zdravý jako ve zmíněné Francii.

Meziročně celkový počet chovných klisen na této planetě klesl, ale téměř neznatelně. Pokud srovnáme data ze všech zemí, z nichž je Annual Report publikovala, dojdeme k poklesu ze 142,737 klisen v roce 2014 na 142,534 klisen v roce 2015, tj. o pouhých 203 klisen. Vedle Austrálie, o které již byla řeč, došlo k velkému poklesu v Brazílii, kde se počet klisen smrskl meziročně téměř o pětinu, stejně jako v Saudské Arábii.

Do chovů menších zemí, které vesměs neprodukují plnokrevníky i pro jiné země a jejichž odchovanci běhají téměř výlučně v barvách domácích majitelů, vstupují často do hry i jiné faktory než globální ekonomická kondice - především domácí ekonomika a také síla a financování domácího turfu. Nebude překvapením totální devastace chovu v Řecku, kde meziročně klesl počet klisen o 20%, ale v porovnání s rokem 2007 už o více jak 90%, výrazně se smrskl i chov ve Španělsku. Země střední a východní Evropy vesměs stále hůře bojují s přílivem importovaných koní, ale země jako Ukrajina či Rusko zaznamenaly v roce 2015 nárůst počtu matek oproti roku 2014. Nicméně jsou to právě země s lokálními chovy, které nyní klesají nejvíce.

Přesné srovnání s předkrizovým obdobím je ošidnější, protože v Annual report v roku 2007 nenajdeme data ze všech zemí, z nichž je máme k dispozici nyní. Z dat 37 zemí, z nichž údaje máme, ale vyčteme, že v těchto zemích klesl počet klisen ze 192,225 na 132,594, tj. o 31%. Až tento pokles má na svědomí především ekonomická krize, zotavení je stále velmi slabé a ač v řadě zemí počty klisen významně stoupají, globální čísla ukazují spíše na stabilizaci na současném stavu než na cestu postupného návratu na předkrizové hodnoty.

Počet chovných klisen (dle dat IFHA)

země 2015 2014 2007 % změna 2015/2007 % změna 2015/2014
USA 35801 35577 55271 -35,2% 0,6%
Australia 19282 20353 29706 -35,1% -5,3%
Argentina 13156 12526 13065 0,7% 5,0%
Ireland 11720 10892 20700 -43,4% 7,6%
Japan 9371 9251 10219 -8,3% 1,3%
France 7698 7441 9004 -14,5% 3,5%
Great Britain 7050 6643 11091 -36,4% 6,1%
New Zealand 4944 5373 8286 -40,3% -8,0%
Uruguay 2820 2924 2925 -3,6% -3,6%
South Africa 2811 2258 3654 -23,1% 24,5%
Brazil 2488 3089 4060 -38,7% -19,5%
Turkey 2350 2250 3359 -30,0% 4,4%
Chile 2209 2169 2408 -8,3% 1,8%
Saudi Arabia 2177 2743 N/A - -20,6%
India 2109 2181 2743 -23,1% -3,3%
Korea 1916 1952 2040 -6,1% -1,8%
Venezuela 1896 1902 N/A - -0,3%
Canada 1733 1873 3169 -45,3% -7,5%
Germany 1450 1425 2240 -35,3% 1,8%
Russia 1221 1214 N/A - 0,6%
Philippines 1116 1224 N/A - -8,8%
Peru 830 895 520 59,6% -7,3%
Italy 780 782 3205 -75,7% -0,3%
Jamaica 689 N/A N/A - -
Morocco 377 381 353 6,8% -1,0%
Poland 373 403 N/A - -7,4%
Czech republic 359 347 630 -43,0% 3,5%
Puerto Rico 354 359 N/A - -1,4%
Mexico 334 377 590 -43,4% -11,4%
Panama 294 251 N/A - 17,1%
Sweden 244 221 383 -36,3% 10,4%
Ukraine 243 175 N/A - 38,9%
Cyprus 202 199 824 -75,5% 1,5%
Qatar 194 190 N/A - 2,1%
Dominican Republic 187 72 N/A - 159,7%
Trinidad & Tobago 184 200 N/A - -8,0%
Hungary 167 209 N/A - -20,1%
China 165 205 N/A - -19,5%
Denmark 160 180 244 -34,4% -11,1%
Tunisia 120 128 67 79,1% -6,3%
Ecuador 100 95 N/A - 5,3%
Paraguay 93 104 N/A - -10,6%
Kenya 74 73 N/A - 1,4%
Spain 74 144 360 -79,4% -48,6%
Bahrain 72 68 N/A - 5,9%
Barbados 72 87 N/A - -17,2%
Bulgaria 67 78 N/A - -14,1%
Slovakia 51 46 211 -75,8% 10,9%
Romania 47 52 N/A - -9,6%
Serbia 40 41 N/A - -2,4%
Columbia 39 35 N/A - 11,4%
Greece 39 49 430 -90,9% -20,4%
Kazakhstan 35 24 N/A - 45,8%
Azerbaijan 28 26 N/A - 7,7%
Norway 23 35 56 -58,9% -34,3%
Switzerland 21 29 83 -74,7% -27,6%
Austria 18 12 70 -74,3% 50,0%
Croatia 18 26 41 -56,1% -30,8%
Slovenia 14 17 55 -74,5% -17,6%
Netherlands 13 4 25 -48,0% 225,0%
Lithuania 11 5 N/A - 120,0%
Belgium 9 21 59 -84,7% -57,1%
Oman 1 2 N/A - -50,0%
UAE 1 4 N/A - -75,0%
Malaysia 0 2 79 -100,0%
Portugal 0 4 N/A -
Syria 0 4 N/A -
Lebanon N/A 4 N/A - -
Thailand N/A 742 N/A - -
Uzbekistan N/A 15 N/A - -
Zimbabwe N/A 55 N/A - -
total 142534 142737 192225

Miloslav Vlček

Komentáře
Naposledy navštívení koně
  • Žádný kůň nenalezen
Naposledy využité služby
  • Žádné služby nenalezeny
Nejčastěji zobrazení koně

Nemáte oprávnění pro prohlížení tohoto obsahu

Chcete-li získat přístup k této funkci prosím přihlaste se.

Nemáte ještě založený účet? Prosím register.

Nemáte oprávnění pro prohlížení tohoto obsahu

To get access to this function please !login to your premium account..

Nemáte ještě založený účet? Prosím zaregistrujte se.